Dlaczego CAVILLA NPK COMPLEX???Azot
Nowatorski nawóz wieloskładnikowy Cavilla NPK Complex zawiera 20% azotu w formie amonowej i amidowej, który jest głównym elementem plonotwórczym. Forma amonowa NH4+ (11%) jest bardzo silnie sorbowana w glebie, ułatwia pobiernie cennego fosforu i odkrytej na nowo funkcji krzemu w rolnictwie. Wchodzi bezpośrednio w budowę aminokwasów w korzeniach roślin, co znacznie zwiększa ich masę i przyśpiesza rozwój w niekorzystnych warunkach. Forma amidowa CO(NH2)2 (9%) pozwala na równomierne i długotrwałe utrzymanie azotu w glebie. Nie rozhartowuje roślin, co pozwala na zwiększenie ich odporności na niekorzystne czynniki środowiskowe.


Fosfor
Cavilla NPK Complex stosowany przdiewnie, już w pierwszych tygoniach wzrostu rośliny zaopatrza w odpowiednią ilość łatwo przyswajalego fosforu (8,8%) jest to okres krytyczny jeśli chodzi o zapewnienie roślinom odpowiedniego startu wegetacji i budowania silnego systemu korzeniowego.


Potas
odgrywa istotną rolę w budowaniu plonu każdej rośliny. Niezastąpiony jako składnik budulcowy bierze udział w procesach metabolicznych minimalizujących czynniki stresowe. Jako składnik uczestniczący w budowie tkanki mechanicznej zmniejsza podatność na wyleganie oraz zwiększa odporność na atak patogenów. Odpowiednia ilość potasu (11,7%) wpływa korzystnie na:
  • wzrot polaryzacji buraków cukrowych
  • wzrost suchej masy i skrobi w bulwach ziemniaków
  • wzrost poziomu tłuszczu nasion rzepaku
  • wzrost białka w roślinach strączkowych
  • wzrost liczby ziaren w kolbach kukurydzy, co bezpośrednio wypływa na plon
  • polepszenie walorów smakowych i jakościowych plonuMagnez
Funkcje magnezu bezapelacyjnie kojarzą się z chlorofilem i fotosyntezą. Jednak rola tego pierwiastka jest zdecydowanie szersza. Jest niezbędnym składnikiem dla syntezy, transportu i magazynowania ważnych składników roślinnych (węglowodany, białka i tłuszcze). Magnez (12,4%) zwiększa znacząco pobieranie fosforu przez roślinę. Składnik ten stosowany na polach uprawnych nadaje ​ ciemnozielonego zabarwienia blaszkom liściowym, przez co energia słoneczna jest lepiej przekazywana tkankom roślinnym.


Siarka
Nie ma chyba drugiego składnika pokarmowego, którego postrzeganie w ostatnim ćwierćwieczu tak bardzo się zmieniło. Najpierw problem zauważyli naukowcy, co skłoniło Cavilla Agisolutions do poważnego zajęcia się tym składnikiem, wdrażając go do składu NPK Complex (6,2%).. Bez nawożenia siarką nie wykorzystamy plonotwórczych możliwości azotu. Nawóz w możliwie najkorzystniejszym stosunku siarki do azotu 1:4. Siaka (6,2%) wpływa na wydajność fotosyntezy, jest składnikiem budulcowym białek, ma właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze w roślinach.


Bor
Jest najbardziej deficytowym składnikiem gleb polskich. Obecnie w skali krju mamy około 80% gleb z niską zawartością teg pierwiaska, której nie uzupełnimy w sposób dolistny. Doglebowe stosowanie boru (0,1%) korzystnie wpływa na rozwój rzepaku ozimego i skraca czas regeneracji rośliny po warunkach stresowych. Bor jest jednym ze składników, który kształtuje plon odpowiedzialy jest za budowę ścian komórkwych, pierwiastek ten stymuluje kiełkwanie łagiewki pyłkowej, odpowiada za rozwój strefy włośnikowej korzenia.